Business Support

Wij begeleiden en helpen vanuit het "Value Creator" concept MKB en Corporate ondernemingen met als doel om op een zo positief en resultaatgerichte wijze te kunnen blijven ondernemen, nog verder te kunnen onderscheiden en te kunnen groeien vanuit het sturen op de juiste prioriteiten. Hierdoor krijg je als ondernemer en team beter inzicht in de waarde bepalende influencers binnen de onderneming en de mogelijke opties welke leiden tot verbetering. Of dit nu gaat om een verhoogde vorm van waarde creatie, rendement of ondernemersvreugde en plezier, laten we graag aan de ondernemer en zijn team over! Wij gaan altijd voor Win-Win-Win!

Neem contact met mij op!

Vergos Business Support

Ik begeleid mijn clienten met als doel een zo hoog mogelijk klantteveredenheid en waardebepaling van hun onderneming. Ik vind het van groot belang dat ik begrijp wat mijn klant, de ondernemer wil. Wat zijn wensen, dromen en toekomst visie is.

  • Wil hij of zij succesvol continueren en het maximale uit het bedrijf halen zonder enorm uit te breiden?
  • Wil hij of zij uitbreiden door vanuit een super gezonde basis een ander vergelijkbaar of complementair bedrijf toe te voegen waardoor er schaalvoordeel of meer onderscheidend vermogen gaat ontstaan?
  • Wil hij of zij op korte termijn het bedrijf gaan verkopen om de handen vrij te krijgen voor andere nieuwe activiteiten of te gaan genieten van zijn of haar welverdiende vrije tijd?

Vanuit deze intake met de ondernemer gaan we eerste stap uitschrijven op reis naar het bereiken van zijn of haar ultieme doel.

Het "Value Creator" model

De volgende stap is een nulmeting door het inzetten van het "Value Creator"concept op het gebied van waardebepaling. Deze meting geeft direct een helder en concreet beeld waar de prioriteiten liggen en door welke acties de waarde van het bedrijf positief beinvloed kunnen worden.

Om dit te bereiken zal er samen met de ondernemer gekeken worden welke veranderingen en acties de meeste winst opleveren maar ook welke voor de ondernemers wenselijk en mogelijk zijn. Het kan zijn dat hij of zij hier extra tijd en resources voor moet vrij maken terwijl dit in de ogen van de ondernemer een brug te ver is. Geen probleem, Belangrijk is dat er een reeele strategie wordt uitewerkt met een reeel eindresultaat.

Stel je vraag aan ons

Neem contact met ons op!

Recruitment

Christel Verstraeten

+31623402881 info@vergosconsultancy.nl
Business support

Robert Verstraeten

+31614169239 info@vergosbs.nl